Přihláška


Jméno a příjmení


Rozhoduje datum zaplacení startovného,
bez zaplacení je přihláška neplatná.